XXXVI Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu

W dniu dzisiejszym

W dniu 3 września 2022 r. odbył się 36 Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu, na którym wybrano nowe Władze
na 4-etnią kadencję:

Renata Agnieszka Linek – prezes Zarządu Oddziału

Zjazd podjął jednomyślnie uchwałę o nadaniu kol. Edwardowi Słoniewskiemu tytułu honorowego prezesa Oddziału PTTK w Zamościu.

Uprzejmie informujemy delegatów, że Zjazd odbędzie się w dniu 03 września 2022 r. Początek o godz. 9-tej w sali Centrum Informacji „Luneta” w Zamościu, dojazd od ul. Peowiaków.

Porządek Obrad

Zjazdu Oddziału PTTK w Zamościu

w dniu  03.09 2022 roku

 1. Otwarcie obrad Zjazdu Oddziału PTTK (dalej Zjazdu), powitanie delegatów oraz gości.
 2. Wybór Prezydium obrad Zjazdu: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu.
 5. Wybór Komisji (3 osobowych):
  1. Mandatowej Zgromadzenia,
  1. Wyborczej i skrutacyjnej Zjazdu
  1. Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu,

Uchwała w sprawie Statutu PTTK

 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK.
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK*.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Oddziału PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK.
 • Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTTK. (jawne)
 • Uchwała Zjazdu Oddziału o niewybieraniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 • Określenie liczebności władz Oddziału PTTK: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału*.
 • Prezentacja kandydatów do władz Oddziału PTTK.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów władz.
 • Wybory władz Oddziału PTTK.
 • Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK w latach 2022 – 2025.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału PTTK.
 • Zakończenie obrad Zjazdu Oddziału PTTK.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu

Spacer po Roztoczu Wschodnim

Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki przy O/PTTK w Zamościu zaprasza na spacer po Roztoczu Wschodnim

Wspomnienia ze spaceru >>> na FB

Program
Spotkamy się w sobotę 23 lipca 2022 roku o godz. 9.30 w Hucie Lubyckiej, gm. Lubycza Królewska, za kaplicą (przy dawnej szkole), tutaj parkujemy samochody.

Będziemy wędrować szlakami turystycznymi, centralnym, im. Brata Alberta, wolnościowym, p.o. Goraje:

Huta Lubycka – Monastyr (ruiny klasztoru Bazylianów, miejsce pustelni Brata Alberta) – Długi Goraj (najwyższe wzniesienie Roztocza na terenie Polski) –  Krągły Goraj (najwyższe wzniesieni Roztocza na terenie woj. lubelskiego) – bunkry Linii Mołotowa – rogata sosna – Huta Lubycka.

Trasa wędrówki nie jest trudna, ale niezwykle malownicza (ok. 8 km).

Od Zamościa dojeżdżamy do Huty Lubyckiej, wg GPS 50 18 .17 N. 23 25. 53 E:
od strony drogi S 17, za Bełżcem przy parkingu Święcie skręcamy w prawo, przez Łazową i Rudki dojeżdżamy do Huty Lubyckiej, przed przystankiem autobusowym skręcamy w lewo i wąską drogą asfaltową dojeżdżamy do miejsca spotkania za kaplicą.

Można również dojechać przez Narol, Wolę Wielką – kierunek w Narolu do Werchraty. W Woli Wielkiej za cerkwią skręcamy w lewo i przez wzgórze dojeżdżamy do Huty Lubyckiej. Za przystankiem autobusowym skręcamy w prawo.

Po powrocie do samochodów i krótkim odpoczynku rozpalimy ognisko. Czas trwania spaceru ok. 4 godz., w zależności od życzenia uczestników i warunków pogodowych.
Tradycyjnie koszt udziału – symboliczny 5 zł.
Prowadzą przewodnicy PTTK z Oddziału PTTK w Zamościu.
Uczestnicy biorą udział w spacerze na własną odpowiedzialność (w tym ubezpieczenie we własnym zakresie). Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską mają ubezpieczenie.

Nie przyjmujemy wcześniejszych zgłoszeń.
Młodzież do 18 lat z opiekunami. Dojazd we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy.