Koło Przewodników Terenowych PTTK im. R.J. Zamoyskich

Zaproszenie na Pielgrzymkę Przewodników na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 10-12 marca 2023 r. W załączeniu przesyłam zaproszenie na pielgrzymkę oraz szczegółowe informacje, które znajdują się na stronie Zarządu Głównego PTTK pod adresem: https://przewodnicy.pttk.pl/pliki/aktualnosci/314/xxxviii-pielgrzymka-zaproszenie.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

W dniu 4.01.2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Przewodników.

Prezesem została ponownie wybrana kol. Maria Rzeźniak.

Szkolenia i spotkania 

Zapraszamy na szkolenia, tematy są atrakcyjne i ciekawe, myślę, że wręcz konieczne do zapoznania się przed zbliżającym się sezonem turystycznym.

Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich

zaprasza na szkolenia w marcu – kwietniu 2017 roku

marzec 2017

9 (czwartek), godz. 16.15

temat – „Ekspozycje Muzeum Zamojskiego”, (nowości i ekspozycja archeologiczna)

wykład, prezentacja – kol. Jerzy Kuśnierz, Andrzej Urbański, Maria Rzeźniak

miejsce: Muzeum Zamojskie

16 (czwartek), godz. 16.15

temat: Monitoring Środowiska- czy to konieczne? (RCNE Biały Słup, Stacja bazowa ZMŚP Roztocze)

wykładowca – kol. Zbigniew Maciejewski zapozna nas z wynikami badawczymi i wyjawi nam skróty wypisane w tytule, a także to, co my jako przewodnicy o tym powinniśmy wiedzieć.

Miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2.

30 (czwartek), godz. 16.15

temat: Bramy miejskie Zamościa

wykładowca: kol. Zbyszek Stankiewicz

miejsce spotkania: Ratusz Zamojski

kwiecień 2017

7 kwietnia (piątek), godz. 10.00

Seminarium poświęcone Adamowi Chmielowskiemu z racji 100-lecia śmierci i Roku Brata Alberta.

Szczegóły programu zostaną opracowane i przesłane wkrótce.

Zaproszeni goście wykładowcy: ks. biskup dr hab. Mariusz Leszczyński, dr Jacek Feduszka, dr Piotr Kondraciuk

miejsce: Sala koncertowa w Muzeum Zamojskim,

8 kwietnia (sobota), rano wyjazd szkoleniowy do miejsc związanych z pobytem Adama Chmielowskiego i Bernardyny Jabłońskiej. Chętnych przewodników do oprowadzania po wybranych miejscach proszę o zgłaszanie się.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria


Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego
Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich przy O/PTTK w Zamościu
Muzeum Zamojskie w Zamościu

zapraszają  na

Sesję  poświęconą 295 rocznicy „Synodu Zamojskiego”
Zamość 11-12 kwiecień 2015 r.

Program:

11.04.2015 r.

11.00  Rozpoczęcie Sesji i prelekcja „Synod Zamojski”– Sala Koncertowa Muzeum Zamojskiego – wejście od ul. Pereca

12.30 Bazylianie w Zamościu – prelekcja

14.00 Cerkwie grekokatolickie w fotografii

15.15 Zwiedzanie Zamościa

18.00 Obiadokolacja – spotkanie integracyjne – Restauracja Muzealna

12.04.2015 r.

8.00 – 18.00 wyjazd na trasę szkoleniową – cerkwie  od Moszczenicy do Gorajca k/ Cieszanowa

Zgłoszenia przyjmuje skarbnik Koła Przewodników  kol. Wiesława Poździk -Zborowska do 15 marca br.  Udział w Sesji jest odpłatny.

Szczegółowych informacji udzielają członkowie Zarządu Koła telefonicznie lub podczas spotkań szkoleniowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2015 r. są ubezpieczeni w ramach składki, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie sesji.


8 listopada (sobota)

Arsenał Zamojski, Prochownia, od godz. 14-tej

– udostępnienie zrewitalizowanych obiektów fortecznych Twierdzy Zamość.

9 listopada (niedziela) godz. 9-tej – 16-tej

– udostępnienie zrewitalizowanych obiektów fortecznych Twierdzy Zamość.

11 listopada (wtorek)

W Muzeum Zamojskim  o godz. 13-tej odbędzie się wykład Mirosława Bańkowskiego: „Wspomnienie wizyty Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego
w Zamościu” (prezentacja eksponatów bezpośrednio związanych z tą wizytą).

Po wykładzie nastąpi promocja VI Tomu Zamojsko – Wołyńskich Zeszytów Muzealnych oraz podsumowanie ruchu turystycznego w Muzeum.

Muzeum Zamojskie (sala koncertowa)o  godz. 17-tej będzie wykład Michała Soroki: „1918 – Rok Odzyskania Niepodległości”. Dyrektor Muzeum Zamojskiego Andrzej Urbański zaprasza serdecznie wszystkich przewodników.

20 listopada (czwartek)

Fortecznym Centrum Informacji Historycznej i Turystyczne o godz. 16,30 odbędzie się prezentacja Dariusza Górnego: „Elementy biografii doktora Zygmunta Klukowskiego”.(Dariusz Górny- polonista, pomysłodawca i współorganizator konferencji popularno naukowej poświęconej postaci Zygmunta Klukowskiego upamiętniającą 95-lecie jego przybycia do Szczebrzeszyna oraz 55 rocznicę śmierci. Konferencja odbyła się 22 października w MDK w Szczebrzeszynie).


Koło Przewodników Terenowych PTTK O/ Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu zaprasza na szkolenie dnia 2 października (czwartek) 2014 r. na godz. 17,00 do Muzeum Etnograficznego, Wiatraka i Kuźni przy restauracji Klemens w drodze do Szczebrzeszyna

Proszę wszystkich zainteresowanych przewodników o potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu do 25 września (restauracja Klemens przygotowuje niespodziankę kulinarną). Telefonicznie do mnie 606 366 270, zapisy u Jadzi w Muzeum lub pocztą emailową.

Proszę też zgłaszać propozycje tematów szkoleniowych a także włączyć się w przygotowanie szkoleń.

Z turystycznym pozdrowieniem Prezes Koła – Maria Rzeźniak

************************************************

4 kwietnia (czwartek) 2014 roku  o godz. 15.30 (przed szkoleniem)
w sali koncertowej Muzeum Zamojskiego odbędzie się

Walne Zebranie Koła Przewodników

Tematem zebrania będą sprawy organizacyjne.

Zapraszamy,
Zarząd Koła
___________________________

Przewodnicy Jurajscy zapraszają na Rajd Nizinny Przewodników w maju >>> więcej informacji tutaj 

___________________________

Szkolenia w Kole Przewodników

Zbliża się sezon turystyczny do którego solidnie przygotowaliśmy się przez całą zimę, brakuje nam jeszcze doświadczeń praktycznych, a jeżeli uważamy, że mamy je, to nie szkodzi – „Powtarzanie czyni mistrza”, dlatego zapraszamy 10 kwietnia 2014 roku o godz. 16-tej do Lunety, skąd rozpoczniemy nasze szkolenie poprzez przejście trasy dookoła murów Twierdzy Zamojskiej. W trakcie będziemy poznawać nasze słabe i mocne strony. Do wędrówki zapraszamy wszystkich przewodników – zrzeszonych i niezrzeszonych.

27 marca 2014 roku, godz. 16.00

„Róża i Jan Zamoyscy – patronowie Koła Przewodników PTTK O/Zamość”

szkolenie prowadzi Maria Rzeźniak

10 kwietnia 2014 roku, godz. 16.00

„Metodyka i etyka przewodnika”

Forum dyskusyjne z udziałem przewodników i zaproszonych gości

24 kwietnia (czwartek) 2014 roku, godz. 16.00

„Przygotowanie Zamościa do sezonu turystycznego”

szkolenie prowadzą osoby z Biura Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM w Zamościu

 *******************************************************************

30 Pielgrzymka Przewodników PTTK na Jasną Górę 2014 r. Adres prosimy skopiować do przeglądarki

http://www.jasnagora.com/galeria-n.php?ID=8413