Chełm i Poleski Park Narodowy

Ramowy program wycieczki


Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych.

Przyjazd do Chełma.

Zwiedzanie Chełmskich Podziemi Kredowych – jedynego obiektu tego typu w Europie, gdzie dawni mieszkańcy miasta wydobywali kredę już w XIII wieku. Spotkanie z dobrym Duchem Bieluchem. Przejście podziemnej trasy zajmuje ok. 50 minut w temperaturze 9ºC, bez względu na temperaturę na zewnątrz, dlatego należy pamiętać o zabraniu ciepłych ubrań.

Następnie krótki spacer po ulicach Starego Miasta, rynku oraz Górce Chełmskiej, gdzie zaczęła się historia miasta. Głównym obiektem jest górująca nad miastem późnobarokowa Bazylika p.w. Narodzenia NMP. Wokół zabytkowe budynki: barokowa Brama Uściługska, najstarsza budowla miasta, Pałac Biskupów Unickich, klasztor bazylianów. Obok budynek Chełmskiego Prawosławnego Bractwa Bogurodzicy, a także dzwonnica. Wysoka Górka, która w istocie jest grodziskiem, kryjącym pozostałości zamku księcia Daniela Romanowicza.

Około południa przerwa na obiad w restauracji na trasie wycieczki.

Po obiedzie wyjazd z Chełma w kierunku Urszulina (siedziba Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego), zwiedzanie Poleskiego Parku Narodowego (wystawy w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym PPN w Załuczu Starym).

Spacer urokliwą ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”- początek we wsi Łomnica. Ścieżka (dł. 2,5 km lub dłuższy wariant 3,5 km) prowadzi przez różne typy lasów (grąd wysoki i niski, ols kępowo-dolinkowy, bór bagienny) do będącego w ostatniej fazie zarastania dystroficznego jeziora Moszne. Szczególnym elementem ścieżki jest torfowisko przejściowe, występują tu rzadkie i interesujące rośliny borealne.

Ok. godz. 18.00 wyjazd w drogę powrotną


CENA WYCIECZKI ZALEŻNA JEST OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW, OPIEKUNÓW I TERMINU JEJ REALIZACJI.

TERMIN WYCIECZKI – DO USTALENIA


Świadczenia zawarte w cenie:

  • transport autokarem turystycznym;
  • opieka pilota i przewodnika;
  • obiad dwudaniowy w restauracji na trasie przejazdu;
  • bilety wstępu do Chełmskich Podziemi Kredowych i Poleskiego Parku Narodowego.

Powyższy program jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Przedstawioną propozycję można modyfikować zgodnie z życzeniem grupy.