Szlaki piesze

Szlaki turystyczne piesze na Roztoczu

PTTK Oddział w Zamościu

Nr szlaku Nazwa i przebieg szlaku Km
LU/PK-24 n Centralny Szastarka – Zwierzyniec – Wzg. Wapielnia – Bełżec – Lubycza Królewska  – Huta Lubycka – Wola Wielka – Horyniec-Zdrój 196,4
LU-25 s Walk Partyzanckich Tomaszów Lub – Susiec – Osuchy – Górecko Kościelne – Bidaczów 102,3
LU-5601 z Po Działach Grabowieckich Kornelówka – Skierbieszów – Wierzba 28,0
LU-5602 z im. Władysławy Podobińskiej Zamość – Krasnobród – wzg. Wapielnia – Susiec 56,5
LU-5603 c Partyzancki  Szperówka – Kosobudy – Wojda – Krasnobród – Krynice 52,8
LU-5604 y Roztoczański Zwierzyniec – Panasówka – Trzęsiny – Biłgoraj – Bidaczów 52,9
LU-5605 z im. Aleksandry Wachniewskiej  Zwierzyniec – Szewnia Dolna – Wojda – Bondyrz – Lasowce – Górecko Kościelne – Florianka 67,2
LU-5606 s Łącznikowy  Zwierzyniec – wzg. Dąbrowa – Lipowiec 11,8
LU-5607 c Krawędziowy Zwierzyniec – Florianka – Górecko Kościelne – Józefów – Susiec 55,4
LU-5608 s Łącznikowy Krasnobród –  Husiny – Majdan Sopocki – Nowiny 16,1
LU-5609 n Ścieżka spacerowa  Krasnobród – rez. Św. Roch – Krasnobród – Majdan Wielki 14,4
LU-5610 y Ścieżka spacerowa do SzuruPodklasztor – Borki – Szur 3,9
LU-5611 c Wolnościowy Tomaszów Lub. – Bełżec – Huta Lubycka – Siedliska -Hrebenne 49,7
LU-5613 z Historyczny Tomaszów Lub. – rez. Piekiełko – rez. Skrzypny Ostrów – Tyszowce – Turkowice 66,2
LU-5614 z Ziemi Józefowskiej  Józefów – Osuchy – Nowiny – Siedliska 41,8
LU-5615 s Łącznikowy Józefów – Potok Senderki 9,4
LU-5616 n Szumów  Susiec – Rebizanty – wzg. Kościółek – Susiec 16,9
LU/PK-5617 y Południowy  Susiec – wodospad na Jeleniu – Rebizanty – Narol 17,2
LU-5618 n Ścieżka spacerowa  Rez. „Czartowe Pole 1,3
LU/PK-5619 s Łącznikowy  Bełżec – Narol 12,4
LU-5620 y p.o. Goraje 
Huta Lubycka – Pawliszcze
10,3
LU-5621 n Ścieżka spacerowa  Na Kamienną Górę  w Zwie- rzyńcu 10,8
LU-5622 n Ścieżka spacerowa  Przez rez. „Szum” 3,0
LU-5623 n Szlak Gocki  Masłomęcz – Kryłów 23,2
PK-8521 z im. św. Brata Alberta  Narol – wzg. Wielki Dział – Werchrata – Horyniec Zdrój 47,0
 LU -5625 n Wzgórzami Roztocza  
Szewnia Dolna – Suchowola – Grabnik – Krasnobród Podklasztor
22,0
                                                                                       Razem 988,9

 


 

Prace znakarskie 2015

Dotacja  Powiatu Zamojskiego
1, Odnowienie szlaku im. Al. Wachniewskiej LU-5605 z na odc. Wojda – Bliżów – Bondyrz – Lasowce – Senderki – granica powiatów w okolicach Majdanu Kasztelańskiego – 22 km
2. Odnowienie ścieżki spacerowej wokół Krasnobrodu LU – 5609 n odcinek Krasnobród Podklasztor – rez. Św. Roch – Krasnobród Podzamek – 8 km
3. Odnowienie ścieżek spacerowych w okolicach Senderek (niebieska i czerwona) – 5,5 km

Dotacja Województwa Lubelskiego
1, Odnowienie znaków szlaku łącznikowego czarnego na odcinku Turzyniec – wzg.
Dąbrowa – Lipowiec Góry – 6 km

 1. Odnowienie znaków szlaku im. Wł. Podobińskiej (LU 5602 z) na odc. wzg. Wapielnia – Łasochy – 3 km
  Zobacz aktualny przebieg szlaku >>>
  wapielnia2015
 2. Odnowienie szlaku Szumów (LU – 5616 n) – Wodospad na Jeleniu – Rebizanty
  – 7 km
 3. Odnowienie szlaku w rez. Szum (LU – 5622 n) – 3 km
 4. Oznakowanie szlaku rowerowego: Siwa Dolina – Susiec – 16 km

Prace znakarskie trwają.

W ramach wolontariatu wykonano niezbędne prace:

 1. na szlaku krawędziowym między Pardysówką Dużą i Hamernią (uzupełniono oznakowanie).
 2. udrożniono i usunięto zarośla oraz pokrzywy na szlaku im Aleksandry Wachniewskiej w okolicach Czarnego Wygonu

 

 


 

Wykonane prace znakarskie przez Oddział PTTK w Zamościu w 2014 r. z dotacji:

Ministerstwo Sportu i Turtystyki za pośrednictwem ZG PTTK

bezpieczneszlaki2014Odnowiono  szlaku pieszego LU/PK 24 n na długości 31 km odc. na terenie woj. podkarpackiego: Wola Duża (gran.wojew.) – Wielki Dział – Huta Złomy – Polanka Horyniecka – Brusno Nowe – Podemszczyzna – Puchacze – Świdnica – Horyniec-Zdrój dw.kol. oraz szlaki na wspólnych przebiegach, w tym węzły ze szlakami (LU 5611 c, LU/PK 5629 y i PK 8521 z).

Województwo lubelskie

1. Odnowienie szlaku Centralnego niebieskiego (ogólnopolskiego) LU- 24 n na odcinku Bełżec – okolice Huty Lubyckiej (do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego) – 23 km
2. Odnowienie szlaku Wolnościowego – czerwonego LU-5611 c na odcinku:Brzeziny – Hrebenne – 16 km
3. Odnowienie łącznikowego Krasnobród – Majdan Sopocki – Nowiny – 5 km

Razem 44 km

Powiat zamojski

1. Odnowienie szlaku pieszego „im. Wł. Podobińskiej” LU-5605 z (zielony) na odcinku Żdanów – węzeł szlaków pod Kasjerówką – 12 km
2. Odnowienie szlaku im. Al. Wachniewskiej LU-5605 z na odc. Zwierzyniec – Czarny Wygon – Skaraszów – 23 km

Razem 35 km