Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki

Wycieczka do Senderek

Na Kazimierza zima do morza zmierza ale na Roztoczu jeszcze sobie odpoczywa…chociaż żmije się już obudziły…
W dniu 4 marca 2017 r. grupka turystów wędrowała i nawet czakram całowała…

 


dscn9717aaW dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im Michała Pieszki

W wyniku glosowania wybrano nowy Zarząd Klubu w składzie 4-osobowym oraz 25 delegatów na XXXV Zjazd Oddziału.

Prezesem Klubu został wybrany kol. Andrzej Dziaduszek.

dscn9716a


 

Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki przy O/PPTK w Zamościu
zaprasza

19.11.2016 r (sobota) godz. 9.30 na spotkanie w Zwierzyńcu (parking k. Browaru)

„ROCZNICA POWSTANIA LISTOPADOWEGO”

Program:
– powitanie uczestników i kilka ciekawostek historycznych,
kon– zwiedzanie wybranych obiektów w Zwierzyńcu,
– zapalenie zniczy,
– spacer ok. 8 km w okolicach Zwierzyńca:
– ognisko

Na zdjęciu duch powstańca listopadowego ukazujący się często pod Piaseczną Górą.

Dojazd we własnym zakresie.
Każdy zabezpiecza wszystko to, co może mu być potrzebne.
Impreza odbywa się bez opłat i na odpowiedzialność uczestników.

Zapraszamy  przewodników, turystów i miłośników Roztocza.
Zarząd Klubu

 

Wspomnienia z Rajdu tutaj >>>

Dawniej Koło Terenowe przy Oddziale PTTK Zamość w latach 2005 – 2006 zrzeszało łącznie 40 członków pochodzących z Zamojszczyzny. Na mocy uchwały walnego zebrania z lutego 2002 r., funkcję prezesa Koła w wymienionym okresie pełnił Zbigniew Pietrynko, w skład prezydium Koła weszli: skarbnik Maria Kabaczyńska i członek Zofia Kapecka.

W swoich szeregach skupia:

– Przodowników Turystyki Pieszej

– Przewodników Terenowych

– Kolarzy

– Znakarzy

– Innych członków O/PTTK  nie należących do innych kół.

Głównym celem działalności Koła była popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Roztocza i Zamojszczyzny. Dlatego przynależność do tej organizacji miała charakter społeczny i była dostępna dla szerokiego grona członków PTTK, nieograniczona w żaden sposób ich statusem społecznym i materialnym.

Członkowie Koła, wspierani z budżetu PTTK O/Zamość, realizowali  zadania zmierzające do upowszechnienia wiedzy o regionie, jego historii, kulturze, tradycjach, przyrodzie, a także poszerzania wiadomości krajoznawczych w odniesieniu do pozostałych terenów kraju.

W zakres aktywności członków weszła organizacja i współorganizacja licznych imprez i przedsięwzięć turystycznych w tym: rajdów, wycieczek, slajdowisk oraz spotkań o charakterze szkoleniowym i integracyjnym, skupiających miłośników i sympatyków krajoznawstwa.

Do imprez zorganizowanych przez Koło Terenowe należą:

Wycieczka autokarowa na Roztocze Wschodnie „Po bunkrach linii Mołotowa” z dnia 17 kwietnia 2005 r. Wzięło w niej udział 47 osób. Trasa rozpoczynające się w Zamościu i biegnąca przez Złomy Ruskie, Starą Hutą, Wolę Wielką, Dziewięcierz Moczary, Polankę Horyniecką, Brusno Stare i Horyniec poprowadziła przez mało znane tereny Roztocza Południowego, pokazujące osobliwości przyrodnicze i historyczne. Uczestnicy zobaczyli m.in.: Rezerwat Źródła Tanwi i unikatową, objętą ochroną rosiczką okrągłolistną, dawny cmentarz Unicki w Starej Hucie z nagrobki bruśnieńskimi, siedem schronów linii Mołotowa,
w tym jeden z największych „Tradytor” na południowym stoku Wielkiego Działu.

Wycieczka autokarowo-piesza po Roztoczu Zachodnim w dniu 19 listopad 2005 r. Liczba uczestników wyniosła 42 osoby. Trasa obejmowała miejscowości: Kolonię Wielącza, Michalów, Deszkowice, Czernięcin, Turobin, Polesie Małe, Radecznicę i Mokrelipie. Wyprawa poświęcona była celom poznawczym kultury i zabudowie architektonicznej zwiedzanych miejsc.

Wycieczka autokarowa „Do Bukowiny i Tarnogrodu” w dniu 23 kwietnia 2006 r. 45 osób zwiedziło pamiątki historii na obszarze Równiny Biłgorajskiej. Trasa prowadziła przez Osuchy, Bukowinę, Tarnogród, Tarnogrodzie, Zamch, Lubliniec Stary i Nowy, Kowalówkę, aż do wału Huty Różanieckiej.

Wycieczka autokarowa „Za Bugiem i Sołokiją” w dniu 9 września 2006 r. Uczestniczyło w niej 24 osoby. Trasa biegła przez: Zosin, Uściług, Włodzimierz Wołyński, Zimno, Nowowołyńsk, Waręż, Sokal, Czerwonograd, Bełz, Rawę Ruską i Hrebenne, odsłaniając historię dawnych kresów Rzeczypospolitej.

Slajdowisko, czyli multimedialne wspomnienia z wędrówek członków PTTK O/Zamość i Grupy Turystycznej Roztocze, po Roztoczu i okolicach, odbyło się w zaprzyjaźnionym lokalu „Wiatraku przy Trakcie Lwowskim”. Swoje wspomnienia przedstawiali Edward Słoniewski, Krzysztof Zdeb oraz Artur Pawłowski.

Członkowie Koła czynnie uczestniczyli w wydarzeniach turystycznych i promujących region, a organizowanych przez PTTK O/Zamość, Grupę Turystyczną Roztocze, Gminę Zamość, Gminę Nielisz, Gminę Lubycza Królewska:

Koło w roku 2007  zrzeszało łącznie 53 członków pochodzących z Zamojszczyzny. Był to pierwszy rok działalności Klubu. Powstał on 28 lutego 2007 roku, kiedy to na mocy uchwały walnego zebrania zmieniono nazwę z „Koła Terenowego” na Klub Turystyczno – Krajoznawczy im. Michała Pieszki. Klub przejął tradycje i wartości kultywowane  podczas wieloletniej działalności Koła Terenowego oraz Staromiejskiego Klubu im. Michała Pieszki

Członkowie Klubu, realizują  zadania zmierzające do upowszechnienia wiedzy o regionie, jego historii, kulturze, tradycjach, przyrodzie, a także poszerzania wiadomości krajoznawcze w odniesieniu do pozostałych terenów kraju.

W zakres aktywności członków weszła organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć turystycznych w tym: rajdów, wycieczek, slajdowisk oraz spotkań o charakterze szkoleniowym i integracyjnym, skupiających miłośników i sympatyków krajoznawstwa.

W szczególności były to:

27.04.2007 wycieczka autokarowa „Nad Siniochą, Huczwą i Bugiem” na trasie Jarosławiec, Cześniki, Niewirków, Kotlice, Honiatycze, Turkowice, Horodło, Szpikołosy, Hrubieszów, Grabowiec, Zamość. W wycieczce tej uczestniczyła nawet mieszkanka dalekiej Japonii  – Sakie Hijoshi – wolontariuszka pracująca w Wysokiem k/Zamościa

W dniu 9 września 2007 r. wycieczka autokarowa „Za Bugiem i Sołokiją”. Uczestniczyło w niej 24 osoby. Trasa biegła przez: Zosin, Uściług, Włodzimierz Wołyński, Zimno, Nowowołyńsk, Waręż, Sokal, Czerwonograd, Bełz, Rawę Ruską i Hrebenne, odsłaniając historię dawnych kresów Rzeczypospolitej.

Kwiecień 2008 – spore zainteresowanie wycieczką Klubową na trasie: Osuchy, Lubliniec, Gorajec, Brusno,  Horyniec było też i ognisko któro przygotowali członkowie Koła PTTK z Horyńca.

Slajdowisko – czyli multimedialne wspomnienia z wędrówek członków PTTK O/Zamość i Grupy Turystycznej Roztocze, po Roztoczu i okolicach, odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Zamość, w Kole Zamojskich Przewodników i w Karczmie Szum na zakończeniu rajdu Zimowego GTR  w Górecku Kościelnym.

Członkowie Klubu aktywnie uczestniczyli w życiu i pracy PTTK Odział Zamość, przygotowując i przeprowadzając cykliczne rajdy turystyczne. Zarząd i członkowie Klubu zaangażował się w organizację wydarzeń turystycznych
i promujących region.

Członkowie Klubu dzielą się własną wiedzą o regionie na forum internetowym Grupy Turystycznej Roztocze, uczestnicząc w wielu wyprawach turystycznych, poznając nieodkryte i mało znane zakątki Roztocza. W dniach 10-12 sierpnia 2007 r,uczestniczyliśmy w wycieczce na Podole. Zwiedzaliśmy piękne miejsca i miejscowości tak bardzo związane z historią naszej Ojczyzny. A były to Olesko, Poczajów Krzemieniec, Chocim,  Złoczów,  Podkamień, Wiśniowiec, Skała Podolska, Tarnopol, Lwów.

Te same osoby były organizatorami wycieczki na Słowację w 2008 – przełom Dunajca, Jaskinia Bielińska, spacer po półkach nad rzeką Hornad, spacer po Łomnicy pozostaną na długo w naszej pamięci

Podczas  działalności Klub Turystyczno – Krajoznawczego współpracowano z Zarządem PTTK O/Zamość, Kołem Przewodników przy PTTK O/Zamość, Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Parkami Krajobrazowymi Roztocza z siedzibą w Zamościu oraz Gminą Zamość (Ośrodkiem Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość). Współpraca ta w głównej mierze opierała się na przyjaznych i otwartych kontaktach umożliwiających poszerzenie wiadomości krajoznawczo – przyrodniczych i zdobycie nowych doświadczeń przez członków Klubu.

Szkolenia praktyczne odbywają się podczas organizowanych wycieczek w okresie wiosny i jesieni w terenie.

Pozostałe szkolenia odbywają się we własnym zakresie.

Zgodnie ze swoimi uprawnieniami członkowie Klubu organizują i oprowadzają wycieczki i rajdy.

Malują i odnawiają szlaki turystyczne, biorą udział w krajowych i międzynarodowych rajdach rowerowych.

W chwili obecnej Klub skupia 65 członków i wszyscy są członkami PTTK.

Obecnie funkcję prezesa pełni kol. Kazimierz Dziok – przewodnik i przodownik TP.