Lublin i Państwowe Muzeum na Majdanku

Ramowy program wycieczki:


Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych.

Przejazd do Lublina – miasta o ponad 700 letniej tradycji, przyciągającego turystów licznymi, zabytkami architektury, stanowiącymi wartość na skalę krajową. Podczas spaceru grupa zobaczy najważniejsze zabytki miasta, między innymi: Zamek Lubelski, rynek staromiejski, kamieniczki, Wieżę Trynitarską, Bramę Krakowską, Basztę Gotycką, Trybunał Koronny, Archikatedrę, Klasztor Ojców Dominikanów, Plac po Farze. Orientacyjny czas zwiedzania – ok. 3 godz.

Podczas zwiedzania miasta jest możliwe wejście (w miarę dostępności – obowiązuje rezerwacja godzinowa) do Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Jest to jeden z najcenniejszych i najciekawszych przykładów sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie, miejsce, w którym spotkała się i współistnieje kultura Wschodu i Zachodu.  We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko – ruskie.  Bilet wstępu – zgodnie z cennikiem.

Wśród atrakcji Lublina znajduje się również  Trasa Podziemna o dł. 280 m, która  biegnie pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Powstała w wyniku połączenia kilkunastu staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w., czyli okresu największej świetności Lublina. Zostały one połączone korytarzami i w ten sposób pod miastem powstał podziemny labirynt. Bilet wstępu – zgodnie z cennikiem.
W miarę możliwości czasowych czas wolny do dyspozycji grupy.
Przerwa na obiad 2-daniowy z napojem.


Po południu przejazd do Muzeum na Majdanku. Powstało ono w miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, który funkcjonował na obrzeżach Lublina od października 1941 roku do lipca 1944 roku. Muzeum powstało w listopadzie 1944 roku, jako pierwsze muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej w Europie. Zadaniem Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Orientacyjny czas zwiedzania – 2,5 godz.

W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.


CENA WYCIECZKI ZALEŻNA JEST OD DOKŁADNEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW, OPIEKUNÓW I TERMINU JEJ REALIZACJI.

TERMIN WYCIECZKI – DO USTALENIA


Świadczenia przewidziane w cenie:

  • transport autokarem turystycznym;
  • opłaty drogowe i parkingowe;
  • obiad 2- daniowy z napojem;
  • usługa przewodnicka podczas zwiedzania Muzeum na Majdanku;
  • opieka pilota – przewodnika przez cały czas trwania wycieczki.

Powyższy program jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Przedstawioną propozycję można modyfikować zgodnie z życzeniem grupy.