Puszcza Białowieska 2 dni

Ramowy program wycieczki

1 dzień

Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych.

Przejazd do Grabarki nazywanej sercem lub Częstochową prawosławia. Przejście na wzgórze otaczane szczególną czcią od XII w. Od wieków pątnicy przynoszą tutaj drewniane krzyże.
Wieczorem przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego/ ogniska/ dyskoteki.

2 dzień

Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego.
Wyboru miejsc odwiedzanych tego dnia dokonujemy wspólnie z organizatorem biorąc pod uwagę wiek uczestników i specyfikę grupę. Wśród atrakcji znajdują się:
Wizyta w rezerwacie Pokazowym Zwierząt gdzie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie, wilki i ryś.
Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego prezentującego przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie.
Zwiedzanie cerkwi pod wezwaniem Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz spacer po Parku Pałacowym.
Przejście Szlakiem Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – przejście ścieżką edukacyjną wśród kilkudziesięciu pięknych, wiekowych dębów nazwanych imieniem królów polskich i książąt litewskich. Wszystkie dęby mają od 150 do 500 lat. Idąc ścieżką poznajemy historię Puszczy Białowieskiej, Litwy i Polski.
Wędrówka po najcenniejszej przyrodniczo części Białowieskiego Parku Narodowego (do przejścia od 4,5 km do 6 km).
Zwiedzanie wg wybranego wariantu.

Po zakończeniu zwiedzania obiad dwudaniowy a w godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną.


Świadczenia przewidziane w cenie:

  • transport autokarem klasy turystycznej (opcjonalnie);
  • 1 nocleg w obiekcie wybranej kategorii cenowej (hotelu, schronisku szkolnym itp.);
  • wyżywienie zgodne z programem – 1 obiadokolacja, 1 śniadanie, obiad drugiego dnia wycieczki;
  • opieka pilota;
  • usługi przewodnickie;
  • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów


    Cena wycieczki zależna jest od dokładnej ilości uczestników i terminu jej realizacji.
    Termin wycieczki – do ustalenia. Dokładny program zwiedzania dopasujemy do miejsca wyjazdu z dowolnego miejsca w Polsce.