Odnowienia szlaków na Roztoczu w 2017 r.

 

Znakarze z Oddziału PTTK w Zamościu odnowili oznakowania szlaków:

Z dotacji Ministerstwa Sportu – ZG PTTK – Bezpieczne Szlaki 2017

  1. Szlak im św. Brata Alberta – zielony

Horyniec-Zdrój dw. kol. – Nowiny Horynieckie – Świątynia Słońca – Dziewięcierz Słotwina – Dziewięcierz Doliny – Moczary (korekta przebiegu) – Werchrata – Monastyr – Wielki Dział – źródła Tanwi – Jacków Ogród – Pizuny – Lipsko – Narol.

  1. Szlak Południowy – żółty

Odc. Most na Tanwi pod Młynkami – Młynki – Narol – Lipsko – Lipie – Maurycówka – Brzeziny

Z dotacji Województwa Lubelskiego

  1. Szlak Centralny niebieski

odc. Senderki – (korekta w okolicach Huciska) – Stanisławów – wzg. Kamień (korekta obecnie szlak prowadzi przez wzg. Kamień) – Czarny Las – Kolonia Husiny – Róża (korekta) – Łuszczacz – wzg. Wapielnia – Ulów – rez. Zarośle – Pasieki – Rabinówka – Chyże – Bełżec Zagóra – Bełżec dw. kol.

  1. Szlak Walk Partyzanckich – czarny

na odc. Susiec – wzg. Kościółek – Borowe Młyny – Fryszarka – Osuchy- Kozaki Osuchowskie – Podlas (korekta przebiegu na odcinku Podlas – skraj Aleksandrowa – Sigła – obecnie szlak od Podlasu do Sigieł prowadzi po zachodniej stronie Szumu) – Dąbrowa – Górecko Kościelne – Aleksandrów.

  1. Szlak rowerowy „Nad Sołokiją” – niebieski

Lubycza Królewska – Teniatyska – Ruda Żurawiecka -Żurawce – Leliszka – Żyłka – okol. Szalenika – Bełżec – Muzeum – Pomnik pod Zatylem – Zatyle – Lubycza Królewska – 28 km

Początek i koniec znajdują się szlaku w Lubyczy Królewskiej przy skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego i Kolejowej (obok Urzędu Miasta).  Odcinek szlaku Szalenik – Bełżec – Lubycza Królewska – Teniatyska – Huta Żurawicka był już oznakowany (dokonano odnowienia znaków i uzupełnienia).

Szlak prowadzi ul Kolejową w kier. wsch. a następnie skręca w prawo na ul. Leśną do przejazdu kolejowego. Za przejazdem prowadzi drogą gruntową leśną wspólnie ze szlakiem pieszym (wolnościowym) do Teniatysk. Po drodze mija cmentarz unicki i obok cerkwisko.

W Teniatyskach (obok krzyża kamiennego z XIX wieku wprowadza na drogę powiatową a następnie za mostem na Sołokiji skręca w lewo i prowadzi drogą asfaltową przez Teniatyska. Po wschodniej stronie na polach widoczne są na stoku wzgórza bunkry Linii Mołotowa. Na końcu wsi wprowadza na drogę gruntową, początkowo wśród pól a następnie drogą ogólnie dostępną przez lasy Nadleśnictwa Tomaszów. Po lewej stronie płynie rzeka Sołokija.

W Hucie Żurawieckiej (nowy odcinek szlaku) skręca w lewo, mija świetlicę wiejską a następnie skręca w kierunku północnym i drogą powiatową 3530L doprowadza do Żurawiec. Po lewej kościół parafialny z ciekawym wyposażeniem (d. cerkiew unicka). Za kościołem skręca w lewo na ul. Nowy Świat. Po lewej znajduje się cmentarz unicki z zabytkowymi nagrobkami (m.in. krzyże bruśnieńskie). Po drodze w kierunku Leliszki szlak mija jeszcze 2 cmentarze w tym 1 morowy z okresu I wojny światowej w postaci kopca.

Przez las sosnowy Nadleśnictwa Tomaszów doprowadza do mostu i zalewu na rzece Sołokija.

W chwili obecnej jest to tylko miejsce na mapie – nie ma budynków. W zaroślach można znaleźć fundamenty rosyjskiej strażnicy granicznej – tędy przebiegała granica między Kongresówką i Galicją.

Szlak następnie prowadzi drogą leśną gruntową do m. Żyłka 3541L i dalej  do drogi powiatowej 3540L pod Szalenikiem. Odcinek od Rudy Żurawieckiej do Szalenika jest nowym przebiegiem szlaku. Dawnej szlak prowadził od Huty Żurawieckiej przez Rudę Żurawiecką do Szalenika, jednak ze względu na tereny podmokłe, w tej chwili trasa jest trudno dostępna, stąd zachodzi konieczność zmiany trasy szlaku. Dzięki temu turyści mogą zobaczyć ciekawe obiekty krajoznawcze w Żurawcach i Leliszce oraz malownicze panoramy Roztocza.

Ta droga doprowadza do Bełżca, dalej drogą gminą do Muzeum – Miejsce Pamięci.

Od Muzeum szlak prowadzi wspólnie z istniejącym szlakiem pieszym centralnym (Szastarka – Horyniec-Zdrój) do Lubyczy Królewskiej przez Zatyle, po drodze pomnik zamordowanych przez UPA pasażerów pociągu w 1944 r..

Znakowanie w lasach: malowanie znaków R 1 na drzewach farbą akrylową. Na drogach powiatowych znaki na tabliczkach metalowych R1 i R3  oraz naklejki z folii samoprzylepnej, mocowane pod znakami informacyjnymi z wyłączeniem znaków STOP.

Prace znakarskie wykonane zostały zgodnie z instrukcją znakowania szlaków rowerowych PTTK oraz obowiązującej instrukcji oznakowania dróg.

Długość szlaku 28 km, kolor niebieski, optymalny czas wędrówki wraz ze zwiedzaniem obiektów krajoznawczych ok. 4 -5 godz.

Z dotacji Powiatu  Zamojskiego

  1. Szlak Roztoczański – żółty

Zwierzyniec – wzg. Niwa – Zajazd Gajówka – Lipowiec – Czarnystok Ruś – Trzęsiny – Kapliczka św. Antoniego (źródła Gorajca).

  1. Ścieżka spacerowa – zielona

 Kawęczynek – Kol. Kawęczynek – Las Cetnar – Kawęczynek