Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne piesze na Roztoczu w 2022 r.

Zmiana przebiegu szlaku Partyzanckiego LU-5603 c w okolicach Kosobud od dn. 1.07.2022 r.
Zmiana podyktowana została koniecznością usunięcia ruchu pieszego na terenie ostoi koników polskich. Nowa trasa jest ciekawa i dostępna również dla turystów na rowerach. Szlak wydłużył się o 0,2 km.
Nowy przebieg zaznaczono na mapie Roztocze Środkowe wyd. Compass.

Prace znakarskie na Roztoczu w 2021 

Szlaki piesze w Suścu
Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.05.2021 r. nastąpiły zmiany przebiegu szlaków pieszych w Suścu.
1. Szlak krawędziowy (czerwony)
2. Szlak Szumów (niebieski)
3. Szlak Południowy (żółty)
Obecny przebieg szlaków jest bardziej atrakcyjny krajobrazowo, po wielu latach powróciły w większości na pierwotny przebieg sprzed 25 lat. Szlaki przechodzą obecnie z dala od oczyszczalni ścieków i schroniska psów.
Prosimy o wędrowanie wg znaków. Na mapach turystycznych i w aplikacjach nie są jeszcze przeprowadzone korekty.

Od 28 kwietnia 2021 r. nastąpiły 2 zmiany przebiegu szlaku czerwonego „Krawędziowego” na terenie rezerwatu „Czartowe Pole” i w okolicach Nowin.
Powyższe zmiany wynikły z przyczyn technicznych (zamknięcie tzw. ścieżki dolnej). W Nowinach na dotychczasowym przebiegu szlaku właściciel wybudował płot. Nowy przebieg jest ciekawszy, dostępny również dla rowerów. Leśna droga porośnięta jest murawą. Dotychczas prowadził drogą piaszczystą z głębokimi koleinami. Wędrując tym szlakiem prosimy o zwracanie uwagi na nowe znaki.
Mapka z przebiegiem szlaku wg GPS
W bieżącym roku nastąpi jeszcze jedna zmiana na szlaku krawędziowym w Suścu w związku ze sprzedaniem lasu wraz z drogą, którą  prowadzą szlaki.

Prace znakarskie na Roztoczu w 2020 r.


Odnowienia oznakowania:
Szlak centralny niebieski  (LU/PK 24 n)

Odcinek:
Bełżec – Lubycza Królewska – Kniazie – Huta Lubycka – Wola Wielka – Wielki Dział – Polanka – Brusno Nowe – 41 km (nie było zmian przebiegu)

Dotacja: PTTK, odnowienie oznakowania 2020 dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju

Odcinek:
Sąsiadka – Lipowiec – Zwierzyniec – Lasowce – Senderki – Wzg. Kamień – Husiny – Łuszczacz – wzg. Wapielnia – 67 km (nie było zmian przebiegu)

Dotacja: Województwo Lubelskie


Ścieżka spacerowa (niebieska) na Kamienną Górę w Zwierzyńcu wraz ze zmianą na odcinku Bagno – Rudka – 12 km

Aktualny przebieg odcinka ścieżki spacerowej Bagno – Rudka (pdf)>>>

Ścieżka spacerowa zielona „Przez Las Cetnar”  Kawęczynek – Las Cetnar – Kawęczynek  – 7 km
(nie było zmian przebiegu)

Dotacja: Powiat Zamojski


Szlak rowerowy „Przez Goraje” zielony – nowy
Lubycza Królewska – Kniazie – Huta Lubycka – Długi Goraj – Goraje – Siedliska  – 21 km

Dotacja: Województwo Lubelskie

1. Odcinek Lubycza Królewska – Huta Lubycka (pdf)>>>

2. Odcinek Huta Lubycka – Siedliska (pdf)>>>

Opis szlaku na stronie Gminy Lubycza Królewska>>>


Aktualne przebiegi szlaków zaznaczone są na mapie turystycznej „Roztocze Środkowe” wydawnictwo COMPASS, skala 1 : 50 000 wydanej w 2020 r.