Puszcza Białowieska 3 dni

Ramowy program wycieczki

1 dzień

Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych.

Przejazd do Grabarki nazywanej sercem lub Częstochową prawosławia. Przejście na wzgórze otaczane szczególną czcią od XII w. Od wieków pątnicy przynoszą tutaj drewniane krzyże.
Zwiedzanie cerkwi i klasztoru prawosławnego.
Wieczorem przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacją, nocleg.

2 dzień

Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego.
Wizyta w rezerwacie Pokazowym Zwierząt gdzie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie, wilki i ryś.
Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego prezentującego przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie.
Zwiedzanie cerkwi pod wezwaniem Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz spacer po Parku Pałacowym
Przejście Szlakiem Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – przejście ścieżką edukacyjną wśród kilkudziesięciu pięknych, wiekowych dębów nazwanych imieniem królów polskich i książąt litewskich. Wszystkie dęby mają od 150 do 500 lat. Idąc ścieżką poznajemy historię Puszczy Białowieskiej, Litwy i Polski.
Wędrówka po najcenniejszej przyrodniczo części Białowieskiego Parku Narodowego (do przejścia od 4,5 km do 6 km)
Po zakończeniu zwiedzania przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego/ ogniska/ dyskoteki.

3 dzień

Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego – najcenniejszego fragmentu puszczy który został uznany przez UNESCO za Obiekt Dziedzictwa Światowego. Taki las jak tutaj porastał przed wiekami nasz kraj i cały kontynent zanim nie zmieniła tego działalność człowieka. Możliwe jest zrealizowanie wycieczki bryczką.

lub

Zwiedzanie Drohiczyna, miasteczka z licznymi zabytkami architektonicznymi min.: Bazylika Katedralna, zespół klasztorny, Cerkiew Św. Mikołaja, Grodzisko na Górze zamkowej. Rejs stateczkiem po Bugu.
Po zwiedzaniu obiad dwudaniowy a następnie wyjazd w drogę powrotną.


Świadczenia przewidziane w cenie:

  • transport autokarem klasy turystycznej (opcjonalnie);
  • 2 noclegi w obiekcie wybranej kategorii cenowej (hotelu, schronisku szkolnym itp.);
  • wyżywienie zgodne z programem – 2 obiadokolacje, 2 śniadania, 2- daniowy obiad w dniu wyjazdu;
  • opieka pilota;
  • usługi przewodnickie;
  • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Cena wycieczki zależna jest od dokładnej ilości uczestników i terminu jej realizacji.
    Termin wycieczki – do ustalenia.
    Dokładny program zwiedzania dopasujemy do miejsca wyjazdu z dowolnego miejsca w Polsce.