1 Rajd Miejski „Tajemnice Twierdzy Zamość”

 

Wspomnienia rajdowe…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Zn.tajemnice tw.Organizator: PTTK Oddział w Zamościu

Cele I Rajdu

Poznawanie historii i walorów krajoznawczych miasta, zdobywanie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznak krajoznawczych, integracja turystów oraz promocja walorów miasta.

 

Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się w dn. 23 maja 2015 r. (sobota) bez względu na pogodę…

Startujemy z Rynku Wielkiego o godz. 9-tej.

Meta rajdu przy ul. Łukasińskiego 2E (Planty, obok dawnych koszar kozackich).

Zakończenie około godziny 14-tej.

Trasy rajdu będą prowadzić wzdłuż kurtyn i bastionów, ukłoni się nam „kawalier”, zajrzymy do kaponiery, kazamat oraz do obiektów związanych z historią Twierdzy Zamość.

Na trasach rajdu będą oprowadzać przewodnicy z Oddziału PTTK w Zamościu.

W programie przewidujemy konkurs krajoznawczy „Twierdza zamojska”.

Na mecie zapłonie ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek (zabezpieczonych we własnym zakresie).

 

Warunki uczestnictwa:

W rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun na 10 uczestników). Opiekunowie uczestniczą w rajdzie bezpłatnie. Listy zgłoszeń powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun. Zapraszamy młodzież do lat 18 z opiekunami. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie.
Osoby niezgłoszone nie mogą brać udziału w Rajdzie.

Zapraszamy również turystów indywidualnych mieszkańców Zamościa i gości.

Ilość miejsc ograniczona.

Obowiązki uczestników Rajdu:

Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu, przestrzeganie przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty. Uczestnicy powinni posiadać apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny do warunków atmosferycznych .

Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Zgłoszenia i opłatę do 15.05.2015 r. przyjmuje:

Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43

Opłata za organizację rajdu wynosi – 9 zł

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: opiekę kadry PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach.

W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie opłaty nie  zwracamy.


 

Współorganizatorzy:

Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Muzeum Zamojskie