Odznaka krajoznawcza Miłośnik Roztocza

Celem ustanowienia odznaki turystycznej „Miłośnik Roztocza” jest popularyzacja remrznwartości krajoznawczych i turystycznych oraz upowszechnianie idei opieki walorów naturalnych Roztocza.

* Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu,

* Odznaka posiada jeden stopień. Można ją zdobywać tylko jeden raz,

* Dowodem przyznania odznaki jest legitymacja z kolejnym numerem,

* Warunkiem uzyskania odznaki jest odbycie w dowolnym czasie 3-ch wycieczek po Roztoczu oraz zwiedzanie 2-ch z n/w miejscowości podczas każdej wycieczki. Trasy wycieczek i zwiedzanie miejscowości nie mogą być powtórzone.

*  Wycieczki mogą być piesze, rowerowe, motorowe, konne lub inne formy turystyki kwalifikowanej,

* Podstawą do stwierdzenia powyższych warunków jest załączony wniosek, na którym w odpowiednich miejscowościach należy uzyskać potwierdzenie pobytu w miejscowościach stanowiących punkty rozpoczęcia, zwiedzania i zakończenia etapów dziennych wycieczki.

Za potwierdzenia uważane będą odciski pieczęci dowolnych instytucji z nazwą miejscowości lub przedłożenie łącznie z wnioskiem książeczki wycieczek turystycznych (OTP, KOT itp.), w której te wycieczki są udokumentowane lub uzyskanie potwierdzenia przez Oddział PTTK, który organizował rajd turystyczny na Roztoczu z określeniem przebiegu trasy,

* Odznaka, może być przyznawana również jako honorowa w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą lub turystyczną na terenie Roztocza,

* Odznaka przyznawana w trybie zwykłym jest płatna, zaś honorowa jest bezpłatna.

* Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2011 r.

Wniosek o przyznanie odznaki „Miłośnik Roztocza” (pdf) >>> Wniosek do pobrania kliknij


Wykaz miejscowości do zwiedzania z uwzględnieniem zwiedzanych obiektów:

Batorz, Bełżec, Bliżów-Wojda, Frampol, Goraj pow. biłgorajski, Górecko Kościelne, Horyniec-Zdrój, Hrebenne, Huta Lubycka – wzg. Krągły Goraj, wzg Długi Goraj, Józefów – rez. Czartowe Pole, Krasnobród, Lasowce (Stara Huta), Łuszczacz – wzg. Wapielnia,  Mokrelipie, Narol, Nowiny Horynieckie – Kaplica św. Antoniego, Świątynia słońca, Radecznica, Sąsiadka, Senderki, Siedliska – gm.Lubycza Królewska, Sochy, Stanisławów – wzg.Kamień, Susiec – rez. Nad Tanwią, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Trzęsiny, Werchrata – Monastyr, Wola Wielka-wzg Wielki Dział, Zwierzyniec – RPN.