XXXV Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu

Informacje zjazdowe

XXXV Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu, który odbędzie się w dniu
25 lutego 2017 r. o godz. 10-tej
w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
w Zamościu  „Luneta”
ul. Łukasińskiego 2 E
(planty-zrewitalizowany budynek dawnych koszar  kozackich za Bastionem VII dojazd od ul. Peowiaków 90B)

Na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Klubu i Kół wybrano 37 delegatów.

 1. Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki                     –  25 delegatów
 2. Koło Przewodników Terenowych im. R.J. Zamoyskich                   –   8 delegatów
 3. Koło PTTK „Ziemia Janowska”                                                   –   1 delegat
 4. Koło PTTK „Iskra”                                                                    –  3 delegatów

Zaproszenie dla delegatów

Porządek obrad Zjazdu (projekt)

Regulamin obrad (projekt)

Sprawozdanie na XXXV Zjazd >>> (pdf)  


Władze Oddziału PTTK w Zamościu wybrane na XXXV Zjeździe

w dniu 25.02.2017 r.

Zarząd Oddziału

 1. Edward Słoniewski – prezes
 2. Andrzej Bober – wiceprezes
 3. Agnieszka Biernacka – wiceprezes
 4. Renata Linek – skarbnik
 5. Alina Harkot – sekretarz
 6. Jarosław Lalik – członek
 7. Paweł Koman – członek

 

Komisja Rewizyjna

 1. Kazimierz Wysocki – prezes
 2. Wiesława Zborowska-Poździk – wiceprezes
 3. Zofia Kapecka – sekretarz
 4. Bogumiła Zdzioch – członek
 5. Tadeusz Bieganowski – członek

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński

 1. Bożena Kamaszyn-Gonciarz – prezes
 2. Bożena Smutniak – wiceprezes
 3. Krzysztof Malec – sekretarz
 4. Maria Rzeźniak – członek
 5. Zbigniew Cholewa – członek