Lublin Skansen i Teatr

Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej  i przedstawienie teatralne

Ramowy program wycieczki


Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych.

Przejazd do Muzeum Wsi Lubelskiej, położonego w dolinie rzeki Czechówki, jednego z największych skansenów w Polsce. Dzięki połączeniu bogatej kolekcji architektury i eksponatów Muzeum prezentuje kulturową różnorodność województwa lubelskiego.
Zgromadzone przedmioty związane z dawnym życiem wsi, dworów oraz miasteczek pozwalają utrwalać wiedzę zwiedzających na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki.
Udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli muzealnych. Tematyka zajęć dostosowana jest do wieku uczestników.

Podział na grupy nieprzekraczające 25 osób. Do wyboru zajęcia tematyczne (między innymi):

Zabawki moich dziadków – lekcja wprowadza uczniów w zagadnienia dawnych zabaw i zabawek, które towarzyszyły dzieciństwu ich babć i dziadków.
Od ziarenka do bochenka – lekcja przedstawia uczniom problematykę ciężkiej pracy i trudu mieszkańców dawnej wsi, nad zdobywaniem chleba.
Wskazuje kolejno miejsca tej pracy, poczynając od zasiewu ziarna w rolę, zwózki i młocki zboża w stodole. Atrakcję stanowi zwiedzanie muzealnego wiatraku, i poznawanie zasad jego funkcjonowania.
Ginące zawody – lekcja dotyczy dawnych zawodów charakterystycznych dla obszaru Wyżyny Lubelskiej. Zajęcia odbywają się w czterech obiektach: wiatraku, kuźni, chałupie garncarza oraz w olejarni.
Wielkanocne tradycje na Lubelszczyźnie
W małomiasteczkowym zakładzie fryzjerskim – rzecz o przedwojennej urodzie i higienie.
Obrzędy i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia.
Kuchnia – nasza codzienna troska, ciepło i bezpieczeństwo.
Drogi i place, furty i bramy – dlaczego wozy jeździły po wsiach i miasteczkach

Po zakończeniu zajęć obiad dwudaniowy w jednej z miejscowych restauracji.

Po obiedzie przedstawienie teatralne w Teatrze im. H. Ch. Andersena, w Teatrze Muzycznym lub w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych.


CENA WYCIECZKI ZALEŻNA JEST OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW, OPIEKUNÓW I TERMINU JEJ REALIZACJI.

TERMIN WYCIECZKI – DO USTALENIA


Świadczenia przewidziane w cenie:

  • transport autokarem turystycznym;
  • bilet wstępu do Muzeum Wsi Lubelskie i na wybrane przedstawienie teatralne;
  • opieka pilota podczas realizacji programu zwiedzania
  • obiad dwudaniowy z napojem

Powyższy program jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Przedstawioną propozycję można modyfikować zgodnie z życzeniem grupy.