Kontakt

PTTK Oddział w Zamościu,  ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość

tel. kom. +48 516 148 522

tel. 84 6393143  czynny w dni robocze od 9.00-13.00

e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl

Konto: PKO S.A. II O/Zamość nr  29 1240 2005 1111 0000 1764 7980

NIP 922 000 79 60    Regon 950013582

KRS 0000044143      Zezw. Woj. Lub.  039

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego:
Magdalena i Joanna


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-13. Telefon komórkowy czynny od świtu do nocy każdego dnia.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 516 148 522 lub pocztą elektroniczną: pttk.zamosc@pro.onet.pl