Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2022

W związku z Uchwałą ZG PTTK rozpoczynamy kampanię sprawozdawczo- wyborcą w w naszym Oddziale.
Prosimy Zarządy Kół i Klubu o ustalenie terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych i poinformowanie Zarząd Oddziału.
Zebrania powinny się odbyć do dnia 15 czerwca 2022 r.
Jednocześnie informujemy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie z aktualnie opłaconą składką członkowską. Osoby kandydujące do Władz muszą wypełnić ankietę zatwierdzoną przez Zarząd Główny PTTK.
Termin 36 Zjazdu Oddziału zostanie ustalony na najbliższym zebraniu Zarządu Oddziału.
Dokumenty dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostaną przekazane po ustaleniu terminu zebrań.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu

Składki członkowskie PTTK

Mamy już znaczki członkowskie na 2022 rok. Zapraszamy do Biura.

Informujemy, że w m-cu kwietniu rozpocznie się kampania sprawozdawczo-wyborcza w naszym Oddziale.

Członkowie PTTK, którzy planują uczestniczyć w 48 Rajdzie „Spotkanie z Wiosną” proszeni są o nabycie znaczków na rok 2022/2023. Prosimy o zabranie legitymacji PTTK.

Informujemy, że odpłatność wynosi 65 zł (normalny) i 40 zł (ulgowy).

48 Rajd „Spotkanie z Wiosną”

Wspomnienia rajdowe>>>

Rajd odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 r., w sobotę.
Start i meta w Siedliskach koło Hrebennego. Tym razem będziemy zwiedzać przepiękną krainę – Roztocze Wschodnie.
Start o godz. 10-tej w Siedliskach, wyjazd z Zamościa o godz.  8.30 – parking przy Lunecie ul. Peowiaków.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona.
Koszt: z dojazdem autokarem 35 zł, dojazd własnym samochodem 15 zł