Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu

Zarząd Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Pieszki przy Oddziale PTTK w Zamościu uprzejmie zaprasza Członków Klubu na zebranie sprawozdawczo- wyborcze.
Zebranie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r.( sobota ) o godz. 9-tej w sali konferencyjnej w Fortecznym Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Luneta” ul. Łukasińskiego 2E (planty/luneta – dojazd od ul. Peowiaków 90 B).
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z ordynacją wyborczą zatwierdzoną przez Zarząd Główny PTTK czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 4 czerwca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Pieszki wybrano nowy Zarząd i 9 delegatów na Zjazd Oddziału.

Prezesem Klubu został wybrany kol. Andrzej Dziaduszek, wiceprezesem kol. Kazimierz Dziok a sekretarzem kol. Marcin Poździk.

Koleżanki i Koledzy

Zarząd Koła Przewodników PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich podjął decyzje, że zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 16.30 w siedzibie Koła (dawny Pałac Zamoyskich wejście B1).
W zebraniu sprawozdawczo wyborczym mogą brać udział członkowie PTTK O/Zamość z opłaconą składką (mają czynne i bierne prawo wyborcze) i pozostali członkowie Koła jako goście. Wiemy, że czas jest wycieczkowy, ale prosimy o to, aby ten termin zarezerwować. Prosimy też o wzajemne informowanie sie, ponieważ z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy odbierają pocztę lub śledzą strony internetowe.

W imieniu Koła Przewodników PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich  z turystycznym pozdrowieniem Maria

Komentowanie zamknięte.