Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu

Zarząd Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Pieszki przy Oddziale PTTK w Zamościu uprzejmie zaprasza Członków Klubu na zebranie sprawozdawczo- wyborcze.
Zebranie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r.( sobota ) o godz. 9-tej w sali konferencyjnej w Fortecznym Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Luneta” ul. Łukasińskiego 2E (planty/luneta – dojazd od ul. Peowiaków 90 B).
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z ordynacją wyborczą zatwierdzoną przez Zarząd Główny PTTK czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK.

Serdecznie zapraszamy.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2022

W związku z Uchwałą ZG PTTK rozpoczynamy kampanię sprawozdawczo- wyborcą w w naszym Oddziale.
Prosimy Zarządy Kół i Klubu o ustalenie terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych i poinformowanie Zarząd Oddziału.
Zebrania powinny się odbyć do dnia 15 czerwca 2022 r.
Jednocześnie informujemy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie z aktualnie opłaconą składką członkowską. Osoby kandydujące do Władz muszą wypełnić ankietę zatwierdzoną przez Zarząd Główny PTTK.
Termin 36 Zjazdu Oddziału zostanie ustalony na najbliższym zebraniu Zarządu Oddziału.
Dokumenty dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostaną przekazane po ustaleniu terminu zebrań.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu

Składki członkowskie PTTK

Mamy już znaczki członkowskie na 2022 rok. Zapraszamy do Biura.

Informujemy, że w m-cu kwietniu rozpocznie się kampania sprawozdawczo-wyborcza w naszym Oddziale.

Członkowie PTTK, którzy planują uczestniczyć w 48 Rajdzie „Spotkanie z Wiosną” proszeni są o nabycie znaczków na rok 2022/2023. Prosimy o zabranie legitymacji PTTK.

Informujemy, że odpłatność wynosi 65 zł (normalny) i 40 zł (ulgowy).